مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي و موارد مختلفي كه در داخل اين دفترچه جهت استفاده و مطالعه داوطلبان تحصيل در اين دانشگاه و اين مقطع قرار داده شده است از موارد مهم براي براي اطلاع داوطلبان به حساب مي آيد. داوطلبان براي اينكه بتوانند ثبت نام خود را بدون اشتباه و درست انجام دهند بايستي به طور دقيق اين دفترچه را مطالعه نمايند از موارد مهم مندرج در داخل دفترچه مي توان به ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي و ساير موارد اشاره نمود. اما از آنجايي كه مطالب مندج در اين دفترجه زياد مي باشد اطلاع از محتويات دفترچه نيز مي تواند مفيد باشد. به همين سبب در اين مقاله به بيان و توضيح مطالب منرج در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي خواهيم پرداخت. از اين رو داوطلباني كه قصد تحصيل در مقطع كارداني دانشگاه علمي كاربردي را دارند توصيه مي شود به طور دقيق مطالب اين مقاله را مطالعه نمايند.

 

دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_577" align="aligncenter" width="600"]دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

 

بخش هاي مختلف دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

همانگونه كه در بخش ابتدايي بيان نموديم دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي داراي بخش هاي مختلفي است كه اطلاع از محتويات هر كدام از اين بخش ها براي داوطلبان از اهميت بالايي برخوردار است. در اين بخش از مقاله به بيان هر كدام از اين بخش هاي مهم خواهيم پرداخت و در ادامه به توضيح و تشريح هر كدام از اين بخش هاي مهم خواهيم پرداخت.

  1. شرايط و ضوابط تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي
  2. سهميه هاي تعيين شده
  3. شهريه هاي دروه كارداني
  4. آدرس و شماره تماس واحد هاي مختلف علمي كاربردي
  5. ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي
  6. سهميه شاغل و تعاريف شاغل
  7. بخش فرم ها

شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه براي تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي

از بخش هاي مهم كه داوطلبان بايستي نه تنها در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي بلكه در تمامي دفترچه هاي ثبت نام دانشگاه ها  به آن توجه ويژه اي داشته باشند بخشي است كه به بيان شرايط و ضوابط تحصيل در آن دانشگاه پرداخته است. در اين دفترچه نيز در بخش هاي ابتدايي به بيان شرايط و ضوابط تحصيل در اين دانشگاه پرداخته است. از جمله اين شرايط در مقطع كارداني داشتن مدرك ديپلم مي باشد ، بدين معنا كه داوطلبان ديگر نياز ندارند كه حتما مدرك پيش دانشگاهي را داشته باشند و تنها داشتن مدرك ديپلم براي تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني نياز است. همچنين در اين بخش شرايط و ضوابط عمومي نيز قيد شده است كه به مانند ديگر دانشگاه هاست و ضوابط عمومي تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي با بقيه دانشگاه ها تفاوتي ندارد.

سهميه هاي تعيين شده در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

بخش بعدي كه در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي مود توجه داوطلبان بايستي قرار گيرد سهميه هايي است كه براي داوطلبان داراي شرايط خاص در نظر گرفته شده است. از جمله سهميه هايي كه در اين بخش از دفترچه در نظر گرفته اند سهميه داوطلبان شاهد و ايثارگر مي باشد. در اين بخش بيان شده است كه براي داوطلبان فرزندان شاهد هزينه تحصيل رايگان مي باشد و همچنين داوطلباني كه فرزند جانبازان بالاي 50% مي باشند نيز از پرداخت هزينه معاف مي باشند. همچنين برخي ديگر از سهميه ها نيز در نظر گرفته شده است كه براي اطلاع دقيق از اين سهميه ها و يا ساير اطلاعات دقيق در اين زمينه مي توانيد با مشاورين سپيد در بخش علمي كاربردي در تماس باشد.

[caption id="attachment_576" align="aligncenter" width="600"]دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

شهريه هاي دروه كارداني دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

از بخش هاي بسيار مهم كه داوطلبان بايد در مورد آن اطلاعات دقيقي داشته باشند ميزان شهريه هاي پرداختي براي هر كدام از رشته ها مي باشد.

از آنجايي كه در دانشگاه علمي كاربردي دانشجويان براي تحصيل خود بايستي در ابتداي هر ترم شهريه پرداخت نمايند ، اطلاع از ميزان آن براي داوطلبان امري مهم به حساب مي آيد. در اين بخش از دفترچه شهريه هاي داوطلبان به صورت جداگانه و براي زيرگروه هاي آموزشي مشخص شده است به همين سبب براي رشته هايي كه در گروه صنعت قرار مي گيرند شهريه ثبات پرداختي توسط داوطلبان مبلغ 476330 تومان ، براي گروه مديريت و خدمات اجتماعي نيز شهريه ثابت تعيين شده مبلغ 347728 تومان ، براي گروه فرهنگ و هنر شهريه ثابت مبلغ 394658 تومان و در نهايت براي گرشته هايي كه در گروه كشاورزي قرار مي گيرد مبلغ شهريه ثابت در نظر گرفته شده مبلغ 370990 تومان مي باشد. داوطلبان عزير كه تمايل به تحصيل در مقطع كارداني دانشگاه علمي كاربردي را دارند براي كسب اطلاعات دقيق در زمينه شهريه اين مقطع دانشگاه علمي كاربردي به مطلب ميزان شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي مراجعه نمايند.

آدرس و شماره تماس واحد هاي مختلف علمي كاربردي درج شده در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

در اين بخش از دفترچه بسيار جنبه كاربردي براي داوطلبان دارد و در آن واحد هاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي به صورت جداگاه و به تفكيك استان آمده است. رشته هايي كه در هر كدام از واحد ها ارائه مي گردد نيز در اين جدول گنجانيده شده است ، همچنين آدرس و شماره تماس هر واحد در مقابل آن وجود دارد كه در صورت نياز داوطلبان مي توانند از آن استفاده نمايند. آدرس واحد هاي آموزشي به هنگام اولويت بندي در زمان انتخاب رشته بيشتر به كار مي آيد و يكي از مواردي كه داوطلبان با استفاده از آن مي توانند دست به انتخاب بزنند مسير و دسترسي خوب هر واحد آموزشي مي باشد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي

مهمترين بخش دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي بخشي است كه در آن ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي بيان شده است. در اين بخش از دفترچه رشته هايي كه در مراكز و واحد هاي مختلف دانشگاه علمي كاربردي به تفكيك استان ها به همراه ظرفيت هر كدام از رشته ها بيان شده است. البته رشته ها در دو جدول جداگانه بيان شده است در يك جدول به تفكيك استان ها و واحد هاي آموزشي و در بخشي نيز به تفكيك رشته ها كه در اين بخش كد رشته ها و همچنين ظرفيت ها نيز درج شده است كه اين بخش كاربرد بيشتري به هنگام ثبت نام و انتخاب رشته دارد.

 

سهميه شاغل و تعاريف شاغل در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

سهميه شاغل در واقع به آن بخشي از ظرفيت رشته ها گفته مي شود كه براي داوطلباني كه دقيقا در همان رشته فعاليت دارند. البته براي هر كدام از رشته ها در هر واحدي تعاريفي وجود دارد كه در بخش تعاريف شاغل در داخل دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي به صورت جداگانه آمده است. داوطلباني كه در زمينه رشته انتخابي خود فعاليت دارند و شاغل مي باشند در صورتي كه قصد استفاده از ظرفيت شاغل را دارند بايستي شرايط خود را با تعريفي كه براي رشته مورد نظر در آن واحد علمي كاربردي بيان شده است مورد مقايسه قرار دهند و در صورتي كه واجد شرايط هستند از اين ظرفيت استفاده نمايند.

[caption id="attachment_575" align="aligncenter" width="600"]دفترچه ثبت نام كارداني علمي كاربردي دفترچه ثبت نام كارداني علمي كاربردي[/caption]

بخش فرم ها در دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

بخش پاياني دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي بخش فرم ها مي باشد. در اين بخش فرم هاي مختلفي كه داوطلبان براي ثبت نام علمي كاربردي نياز دارند در اين بخش گنجانده شده است كه از جمله آنها مي توان به فرم تاييده معدل ، فرم مربوط به استفاده از ظرفيت شاغل و... مي باشد.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

مطالب مفيد

رشته هاي علمي كاربردي

ثبت نام علمي كاربردي

دفترچه علمي كاربردي

نتايج علمي كاربردي

شهريه علمي كاربردي

ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

زمان ثبت نام علمي كاربردي

مطالب مرتبط با دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

كارداني دانشگاه علمي كاربردي

ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي

ميزان شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي

اعلام نتايج كارداني دانشگاه علمي كاربردي

سامانه هم آوا

منبع:

دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۱۵:۴۷ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 67
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11069
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب