مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر اردبيل مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

زمان و نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل

همانطور كه در ابتداي مقاله اشاره كرديم كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل بصورت همزمان با ساير شهرها از يك هفته مانده به تاريخ برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان ميتوانند كارت آزمون خود را دريافت نمايند.

نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل بصورت اينترنتي و از طريق سامانه ثبت نام آزمون تيزهوشان به نشاني www.azmoon.medu.ir مي باشد و داوطلبان عزيز بايد قبل از روز آزمون اقدام به دريافت كارت ورود به جلسه نمايند. داوطلبان عزيز توجه داشته باشيد كه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل براي شركت در جلسه آزمون الزامي ميباشد و عدم داشتن كارت آزمون موجب جلوگيري از حضور داوطلب از جلسه آزمون مي باشد.

راهنماي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل

داوطلباني كه ثبت نام اوليه آزمون تيزهوشان را انجام داده اند مطمئنا با سامانه ثبت نام مدارس استعداد درخشان www.azmoon.medu.ir آشنايي كامل را دارند. همانطور كه اطلاع داريد تمامي مراحل ثبت نام آزمون تيزهوشان اعم از ثبت نام اوليه ، پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان ، دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ، دريافت كليد سوالات آزمون تيزهوشان و اعلام نتايج آزمون تيزهوشان از طريق همين سامانه انجام مي گيرد كه در ادامه شما داوطلبان را با نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل آشنا مي كنيم.

براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل داوطلبان پس از ورود به سايت  www.azmoon.medu.ir ، وارد پنل دانش آموزي خود شده و مطابق با عكس زير ميتوانند كارت آزمون خود را مشاهده و پرينت نمايند.

[caption id="attachment_1657" align="aligncenter" width="600"]كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل[/caption]

نكات مهم در زمينه كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان

به خاطر اينكه همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان در روز آزمون الزامي مي باشد پس دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل براي دانش آموزان اهميت بسياري دارد.

داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشند كه به هنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ، اطلاعاتي بر روي اين كارت مندرج شده است كه مربوط به اطلاعات داوطلبي آنان مي باشد. همچنين از ديگر اطلاعات مهم مندرج بر روي كارت آزمون تيزهوشان مربوط به زمان دقيق برگزاري آزمون تيزهوشان و آدرس محل برگزاري آزمون تيزهوشان شهر اردبيل مي باشد كه داوطلبان بايد دقت كافي را داشته باشند.

همچنين داوطلباني كه پس از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل در صورت داشت مغايرت اطلاعات داوطلبي ميتوانند جهت ويرايش و تحصحيح اطلاعات خود به واحد سنجش آموزش و پرورش منطقه محل سكونت خود مراجعه نمايند.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل مشكلي داشتيد مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

ظرفيت مدارس تيزهوشان اردبيل

پس از اينكه با نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل آشنا شديد ، در ادامه مقاله قصد داريم ظرفيت مدارس تيزهوشان شهر اردبيل به تفكيك مقاطع تحصيلي ارائه نماييم. مدارس تيزهوشان شهر اردبيل در دو پايه هفتم و دهم اقدام به پذيرش دانش آموزان مي نمايد.

مدارس متوسطه اول تيزهوشان اردبيل و مدارس متوسطه دوم تيزهوشان اردبيل شامل مدارس دخترانه و پسرانه مي باشد كه در ذيل به تفكيك ارائه شده است و شما داوطلبان عزيز ميتوانيد بر اساس علاقه خود اولويت بندي خود را انجام دهيد.

[caption id="attachment_1659" align="aligncenter" width="600"]كارت ورود به جلسه تيزهوشان اردبيل كارت ورود به جلسه تيزهوشان اردبيل[/caption]

ظرفيت مدارس پسرانه تيزهوشان دوره متوسطه اول و دوم اردبيل

پسرانه دوره اول استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي ۱ اردبيل ناحيه يك ، تعداد ظرفيت 60

پسرانه دوره اول استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي ۲ اردبيل ناحيه دو ، تعداد ظرفيت 60

پسرانه دوره اول استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي پارس آباد ، تعداد ظرفيت 27

پسرانه دوره اول استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي مشكين شهر ، تعداد ظرفيت 25

پسرانه دوره دوم استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي ۱ اردبيل ناحيه يك ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۸

پسرانه دوره دوم استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي ۲ اردبيل ناحيه دو ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۸

پسرانه دوره دوم استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي پارس آباد ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۵ ، رشته علوم تجربي ۲

پسرانه دوره دوم استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي خلخال ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۲ ، رشته علوم تجربي ۱۲

پسرانه دوره دوم استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي مشكين شهر ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۴ ، رشته علوم تجربي ۲

پسرانه دوره دوم استعدادهاي درخشان شهيد بهشتي مغان (گرمي) ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۲ ، رشته علوم تجربي ۱۲

ظرفيت مدارس دخترانه تيزهوشان دوره متوسطه اول و دوم اردبيل

دخترانه دوره اول استعدادهاي درخشان فرزانگان يك ناحيه يك اردبيل ، تعداد ظرفيت 56

دخترانه دوره اول استعدادهاي درخشان فرزانگان دو ناحيه دو اردبيل ، تعداد 56

دخترانه دوره اول استعدادهاي درخشان فرزانگان پارس آباد ، تعداد ظرفيت 24

دخترانه دوره اول استعدادهاي درخشان فرزانگان مشگين شهر ، تعداد ظرفيت 22

دخترانه دوره دوم استعدادهاي درخشان فرزانگان ناحيه يك اردبيل ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۰ ، رشته علوم تجربي ۸

دخترانه دوره دوم استعدادهاي درخشان فرزانگان ناحيه دو اردبيل ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۹ ، رشته علوم تجربي ۸

دخترانه دوره دوم استعدادهاي درخشان فرزانگان پارس آباد ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۴ ، رشته علوم تجربي ۳

دخترانه دوره دوم استعدادهاي درخشان فرزانگان خلخال ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۲ ، رشته علوم تجربي ۱۲

دخترانه دوره دوم استعدادهاي درخشان فرزانگان مشكين شهر ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۴ ، رشته علوم تجربي ۲

دخترانه دوره دوم استعدادهاي درخشان فرزانگان مغان (گرمي) ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۲ ، رشته علوم تجربي ۱۲

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام آزمون تيزهوشان شهر اردبيل و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

مدارس تيزهوشان

مدارس نمونه دولتي

مدارس شاهد

مدارس

مطالب مفيد كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل - www.azmoon.medu.ir

www.azmoon.medu.ir

ثبت نام آزمون تيزهوشان

زمان ثبت نام آزمون تيزهوشان

پرداخت هزينه ثبت نام تيزهوشان اردبيل

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان

اعلام نتايج آزمون تيزهوشان

منبع:

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان اردبيل - www.azmoon.medu.ir

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۳:۳۱:۳۴ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 50
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11052
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب