مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر تبريز مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

زمان و نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز

همانطور كه در ابتداي مقاله اشاره كرديم كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز بصورت همزمان با ساير شهرها از يك هفته مانده به تاريخ برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان ميتوانند كارت آزمون خود را دريافت نمايند.

نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز بصورت اينترنتي و از طريق سامانه ثبت نام آزمون تيزهوشان به نشاني www.azmoon.medu.ir مي باشد و داوطلبان عزيز بايد قبل از روز آزمون اقدام به دريافت كارت ورود به جلسه نمايند. داوطلبان عزيز توجه داشته باشيد كه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز براي شركت در جلسه آزمون الزامي ميباشد و عدم داشتن كارت آزمون موجب جلوگيري از حضور داوطلب از جلسه آزمون مي باشد.

راهنماي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز

داوطلباني كه ثبت نام اوليه آزمون تيزهوشان را انجام داده اند مطمئنا با سامانه ثبت نام مدارس استعداد درخشان www.azmoon.medu.ir آشنايي كامل را دارند. همانطور كه اطلاع داريد تمامي مراحل ثبت نام آزمون تيزهوشان اعم از ثبت نام اوليه ، پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان ، دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ، دريافت كليد سوالات آزمون تيزهوشان و اعلام نتايج آزمون تيزهوشان از طريق همين سامانه انجام مي گيرد كه در ادامه شما داوطلبان را با نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز آشنا مي كنيم.

براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز داوطلبان پس از ورود به سايت  www.azmoon.medu.ir ، وارد پنل دانش آموزي خود شده و مطابق با عكس زير ميتوانند كارت آزمون خود را مشاهده و پرينت نمايند.

[caption id="attachment_1647" align="aligncenter" width="600"]كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز[/caption]

نكات مهم در زمينه كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان

به خاطر اينكه همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان در روز آزمون الزامي مي باشد پس دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز براي دانش آموزان اهميت بسياري دارد.

داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشند كه به هنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ، اطلاعاتي بر روي اين كارت مندرج شده است كه مربوط به اطلاعات داوطلبي آنان مي باشد. همچنين از ديگر اطلاعات مهم مندرج بر روي كارت آزمون تيزهوشان مربوط به زمان دقيق برگزاري آزمون تيزهوشان و آدرس محل برگزاري آزمون تيزهوشان شهر تبريز مي باشد كه داوطلبان بايد دقت كافي را داشته باشند.

همچنين داوطلباني كه پس از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز در صورت داشت مغايرت اطلاعات داوطلبي ميتوانند جهت ويرايش و تحصحيح اطلاعات خود به واحد سنجش آموزش و پرورش منطقه محل سكونت خود مراجعه نمايند.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز مشكلي داشتيد مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

ظرفيت مدارس تيزهوشان تبريز

پس از اينكه با نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز آشنا شديد ، در ادامه مقاله قصد داريم ظرفيت مدارس تيزهوشان شهر تبريز به تفكيك مقاطع تحصيلي ارائه نماييم. مدارس تيزهوشان شهر تبريز در دو پايه هفتم و دهم اقدام به پذيرش دانش آموزان مي نمايد.

مدارس متوسطه اول تيزهوشان تبريز و مدارس متوسطه دوم تيزهوشان تبريز شامل مدارس دخترانه و پسرانه مي باشد كه در ذيل به تفكيك ارائه شده است و شما داوطلبان عزيز ميتوانيد بر اساس علاقه خود اولويت بندي خود را انجام دهيد.

[caption id="attachment_1649" align="aligncenter" width="600"]كارت ورود به جلسه تيزهوشان تبريز كارت ورود به جلسه تيزهوشان تبريز[/caption]

ظرفيت مدارس پسرانه تيزهوشان دوره متوسطه اول و دوم تبريز

پسرانه دوره اول علامه طباطبائي تبريز ، تعداد ظرفيت ۷۵ نفر

پسرانه دوره اول علامه جعفري تبريز ، تعداد ظرفيت ۵۰ نفر

پسرانه دوره اول علامه اميني تبريز ، تعداد ظرفيت ۵۰ نفر

پسرانه دوره اول شهيد مدني يك تبريز ، تعداد ظرفيت  ۷۵ نفر

پسرانه دوره اول استاد شهريار تبريز ، تعداد ظرفيت ۵۰ نفر

پسرانه دوره دوم علامه طباطبائي تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ،  علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

پسرانه دوره دوم علامه جعفري تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ،  علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

پسرانه دوره دوم علامه اميني تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

پسرانه دوره دوم شهيد مدني تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۲۴ نفر

پسرانه دوره دوم استاد شهريار تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

ظرفيت مدارس دخترانه تيزهوشان دوره متوسطه اول و دوم تبريز

دخترانه دوره اول فرزانگان ناحيه يك تبريز ، تعداد ظرفيت ۷۵ نفر

دخترانه دوره اول فرزانگان ناحيه دو تبريز ، تعداد ظرفيت ۵۰ نفر

دخترانه دوره اول فرزانگان ناحيه سه تبريز ، تعداد ظرفيت ۵۰ نفر

دخترانه دوره اول فرزانگان ناحيه چهار تبريز ، تعداد ظرفيت ۷۵ نفر

دخترانه دوره اول فرزانگان ناحيه پنج تبريز ، تعداد ظرفيت ۵۰ نفر

دخترانه دوره دوم فرزانگان ناحيه يك تبريز ، ظرفيترشته رياضي و فيزيك ۱۱، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

دخترانه دوره دوم فرزانگان ناحيه دو تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

دخترانه دوره دوم فرزانگان ناحيه سه تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

دخترانه دوره دوم فرزانگان يك ناحيه چهار تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۲۴ نفر

دخترانه دوره دوم فرزانگان ناحيه پنج تبريز ، ظرفيت رشته رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۰ نفر

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام آزمون تيزهوشان شهر تبريز و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

مدارس تيزهوشان

مدارس نمونه دولتي

مدارس شاهد

مدارس

مطالب مفيد كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز - www.azmoon.medu.ir

www.azmoon.medu.ir

ثبت نام آزمون تيزهوشان

زمان ثبت نام آزمون تيزهوشان

پرداخت هزينه ثبت نام تيزهوشان تبريز

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان

اعلام نتايج آزمون تيزهوشان

منبع:

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان تبريز - www.azmoon.medu.ir

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۱۹:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 42
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11044
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب