مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 داوطلباني كه متقاضي تحصيل در مدارس تيزهوشان شهر زاهدان مي باشند بايستي پس از انجام ثبت نام آزمون تيزهوشان و  پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان اقدام نمايند.

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان بر اساس اطلاعيه سازمان استعدادهاي درخشان از يك هفته مانده به روز برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان بايد براي دريافت كارت آزمون اقدام نمايند.

 

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

زمان و نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان

همانطور كه در ابتداي مقاله اشاره كرديم كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان بصورت همزمان با ساير شهرها از يك هفته مانده به تاريخ برگزاري آزمون تيزهوشان توزيع مي گردد و داوطلبان ميتوانند كارت آزمون خود را دريافت نمايند.

نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان بصورت اينترنتي و از طريق سامانه ثبت نام آزمون تيزهوشان به نشاني www.azmoon.medu.ir مي باشد و داوطلبان عزيز بايد قبل از روز آزمون اقدام به دريافت كارت ورود به جلسه نمايند. داوطلبان عزيز توجه داشته باشيد كه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان براي شركت در جلسه آزمون الزامي ميباشد و عدم داشتن كارت آزمون موجب جلوگيري از حضور داوطلب از جلسه آزمون مي باشد.

راهنماي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان

داوطلباني كه ثبت نام اوليه آزمون تيزهوشان را انجام داده اند مطمئنا با سامانه ثبت نام مدارس استعداد درخشان www.azmoon.medu.ir آشنايي كامل را دارند. همانطور كه اطلاع داريد تمامي مراحل ثبت نام آزمون تيزهوشان اعم از ثبت نام اوليه ، پرداخت هزينه آزمون تيزهوشان ، دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ، دريافت كليد سوالات آزمون تيزهوشان و اعلام نتايج آزمون تيزهوشان از طريق همين سامانه انجام مي گيرد كه در ادامه شما داوطلبان را با نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان آشنا مي كنيم.

براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان داوطلبان پس از ورود به سايت  www.azmoon.medu.ir ، وارد پنل دانش آموزي خود شده و مطابق با عكس زير ميتوانند كارت آزمون خود را مشاهده و پرينت نمايند.

[caption id="attachment_1796" align="aligncenter" width="600"]كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان[/caption]

نكات مهم در زمينه كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان

به خاطر اينكه همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان در روز آزمون الزامي مي باشد پس دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان براي دانش آموزان اهميت بسياري دارد.

داوطلبان عزيز بايد توجه داشته باشند كه به هنگام دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان ، اطلاعاتي بر روي اين كارت مندرج شده است كه مربوط به اطلاعات داوطلبي آنان مي باشد. همچنين از ديگر اطلاعات مهم مندرج بر روي كارت آزمون تيزهوشان مربوط به زمان دقيق برگزاري آزمون تيزهوشان و آدرس محل برگزاري آزمون تيزهوشان شهر زاهدان مي باشد كه داوطلبان بايد دقت كافي را داشته باشند.

همچنين داوطلباني كه پس از دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان در صورت داشت مغايرت اطلاعات داوطلبي ميتوانند جهت ويرايش و تحصحيح اطلاعات خود به واحد سنجش آموزش و پرورش منطقه محل سكونت خود مراجعه نمايند.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان مشكلي داشتيد مي توانيد از ساعت 8 صبح تا 12 شب هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

ظرفيت مدارس تيزهوشان زاهدان

پس از اينكه با نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان آشنا شديد ، در ادامه مقاله قصد داريم ظرفيت مدارس تيزهوشان شهر زاهدان به تفكيك مقاطع تحصيلي ارائه نماييم. مدارس تيزهوشان شهر زاهدان در دو پايه هفتم و دهم اقدام به پذيرش دانش آموزان مي نمايد.

مدارس متوسطه اول تيزهوشان زاهدان و مدارس متوسطه دوم تيزهوشان زاهدان شامل مدارس دخترانه و پسرانه مي باشد كه در ذيل به تفكيك ارائه شده است و شما داوطلبان عزيز ميتوانيد بر اساس علاقه خود اولويت بندي خود را انجام دهيد.

[caption id="attachment_1798" align="aligncenter" width="600"]كارت ورود به جلسه تيزهوشان زاهدان كارت ورود به جلسه تيزهوشان زاهدان[/caption]

ظرفيت مدارس پسرانه تيزهوشان دوره متوسطه اول و دوم زاهدان

پسرانه دوره اول شهيد بهشتي يك ناحيه يك زاهدان ، تعداد ظرفيت 56

پسرانه دوره اول شهيد بهشتي يك ناحيه دو زاهدان ، تعداد ظرفيت 56

پسرانه دوره اول شهيد بهشتي خاش ، تعداد ظرفيت 28

پسرانه دوره اول علامه حلي زابل ، تعداد ظرفيت 48

پسرانه دوره اول شهيد بهشتي ناحيه دو زاهدان ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۱ ، علوم تجربي ۱۱ و علوم انساني ۱۵

پسرانه دوره اول شهيد بهشتي ايرانشهر ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۶ ، علوم تجربي ۱۶

پسرانه دوره اول شهيد بهشتي چابهار ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۲ ، علوم تجربي ۱۲

پسرانه دوره اول علامه حلي زابل ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۹

پسرانه دوره دوم شهيد بهشتي سراوان ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۲ ، علوم تجربي ۱۲

ظرفيت مدارس دخترانه تيزهوشان دوره متوسطه اول و دوم زاهدان

دخترانه دوره اول فرزانگان يك ناحيه يك زاهدان ، تعداد ظرفيت 56

دخترانه دوره اول فرزانگان دو ناحيه دو زاهدان ، تعداد ظرفيت 56

دخترانه دوره اول فرزانگان خاش ، تعداد ظرفيت 28

دخترانه دوره اول فرزانگان زينب (س) زابل ، تعداد ظرفيت 48

دخترانه دوره اول فرزانگان يك ناحيه دو زاهدان ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۹ ، علوم تجربي ۵ و علوم انساني ۱۵

دخترانه دوره اول فرزانگان ايرانشهر ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۳ ، علوم تجربي ۱۳

دخترانه دوره اول فرزانگان چابهار ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۲ ، علوم تجربي ۱۲

دخترانه دوره اول فرزانگان زينب (س) زابل ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۹

دخترانه دوره دوم فرزانگان زينب (س) سراوان ، ظرفيت رياضي و فيزيك ۱۲ ، علوم تجربي ۱۲

داوطلبان عزيز براي مشاوره تحصيلي ثبت نام آزمون تيزهوشان شهر زاهدان و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

مدارس تيزهوشان

مدارس نمونه دولتي

مدارس شاهد

مدارس

مطالب مفيد كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان - www.azmoon.medu.ir

www.azmoon.medu.ir

ثبت نام آزمون تيزهوشان

زمان ثبت نام آزمون تيزهوشان

پرداخت هزينه ثبت نام تيزهوشان زاهدان

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان

اعلام نتايج آزمون تيزهوشان

منبع:

كارت ورود به جلسه آزمون تيزهوشان زاهدان - www.azmoon.medu.ir

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۰:۲۱ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 19
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11021
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب