مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 يكي از مواردي كه ممكن است براي دنشجويان در حال تحصيل دانشگاه آزاد اتفاق بيوفتد در زمينه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد است. دانشجوياني كه بنا به هر دليلي تمايل دارند دانشگاه خود را تغيير دهند مي توانند با استفاده از اين مورد محل دانشگاهي خود را تغيير دهند. نقل و انتقالات دانشگاه آزاد داراي شرايط و ضوابط خاص خود است. از اين رو داوطلبان بايستي ابتدا نسبت به اين شرايط اطلاع حاصل نمايند و پس از آن براي اين مورد اقدام نمايند. در اين مقاله توضيحاتي در اين زمينه ارائه خواهيم نمود.

 

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه  نقل و انتقالات دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 

[caption id="attachment_1267" align="aligncenter" width="600"]نقل و انتقالات دانشگاه آزاد نقل و انتقالات دانشگاه آزاد[/caption]

 

سوالات مهم در زمينه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

در بخش قبل بيان شد كه با رعابت برخي شرايط و ضوابط  نقل و انتقالات دانشگاه آزاد براي برخي داوطلبان امكان پذير مي باشد. در اين بخش سوالاتي كه ممكن است براي اين دسته از دانشجويان در زمينه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد پيش آيد را به صورت تيتر وار بيان خواهيم كرد. از جمله اين سوالات مي توان به موارد زير اشاره نمود.

  1. سايت نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
  2. زمان شروع نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
  3. شرايط عمومي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
  4. سرايط اختصاصي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
  5. امكان نقل و انتقال در صورت نداشتن شرايط اختصاصي

 

سايت نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

در چند سال اخير به منظور تجميع فعاليت هاي مختلف تمامي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد از طريق سامانه منادا به نشاني اينترنتي www.monada.iau.ir صورت مي گيرد. از اين رو داوطلبان ابتدا با مطالعه شرايط و ضوابطي كه از طريق آن براي دانشجو امكان ثبت درخواست انتقالي مي شود، در بازه زماني تعيين شده براي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اقدام نمايند. در ادامه اين مقاله شرايط و ضوابط و همچنين زمان فعال شدن اين سامانه را به طور كامل توضيح خواهيم داد.

زمان شروع نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

سامانه نقل و انتقالات دانشگاه آزاد در همه ساله در دو بازه زماني براي دو ورودي مهر و بهمن ماه براي ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجويان واجد شرايط فعال مي گردد. از اين رو داوطلبان مي توانند جهت ثبت نقل و انتقالات دانشگاه آزاد براي ورودي مهر ماه در صورت داشتن شرايط آن در بازه زماني مراجعه نمايند. براي ورودي بهمن ماه نيز اين سامانه بر اساس آخرين تغييري كه به خود ديده در از اواسط بهمن ماه تا اواخر اين ماه فعال مي شود.

شرايط نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

شرايط و ضوابط نقل و انتقالات دانشگاه آزاد در حالت كلي به دو دسته شرايط عمومي و شرايط اختصاصي تقسيم مي شود. شرايط عمومي در واقع به شرايط كلي گفته مي شود كه معمولا اكر دانشجويان دانشگاه آزاد دارا هستند. اما شرايط اختصاصي در واقع به دلايل خاصي كه ممكن است داوطلبان به خاطر آن تمايل به تغيير دانشگاه محل تحصيل خود نمايند گفته مي شود. اين شرايط از اين رو اختصاصي گفته مي شود كه تنها برخي از دانشجويان داراي آن هستند. در ادامه پاره اي از اين شرايط عمومي و اختصاصي را بيان خواهيم نمود.

شرايط عمومي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

همانگونه كه بيان شد شرايط عمومي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد شرايطي است كه ممكن است اكثر داوطلبان داراي اين شرايط باشند. اما داشتن اين شرايط دليل بر امكان تاييد انتقال به حساب نمي آيد. از جمله اين شرايط مي توان به اين موارد اشاره نمود:

دانشجوي متقاظي بايستي حداقل يك نيمسال در دانشگاه اصلي تحصيل نموده باشد.

امكان نقل انتقال از واحد هاي خودگردان تنها به واحد هاي خودگردان امكان پذير مي باشد.

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد تنها مختص به دانشجوياني است كه از طريق آزمون پذيرش شده اند. از اين رو اين امكان براي دانشجويان بدون آزمون فراهم نمي باشد.

در نيمسال آخر تحصيل امكان نقل و انتقال وجود ندارد.

امكان نقل و انتقال از واحد هاي الكترونيكي به جهت غير حضوري بودن آن فراهم نمي باشد.

امكان نقل و انتقال براي دانشجويان پژوهش محور فراهم نمي باشد.

امكان نقل و انتقال از واحد هاي بين الملي به واحد هاي داخل كشور فراهم نمي باشد.

 

[caption id="attachment_1270" align="aligncenter" width="600"]نقل و انتقالات آزاد نقل و انتقالات آزاد[/caption]

 

شرايط اختصاصي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

شرايط اختصاصي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد به آن دشته از شرايط گفته مي شود كه مختص به بعضي از داوطلبان دارد كه با توجه به اين شرايط درخواست انتقال خود را مي دهند. از مهمترين شرايط اختصاصي مي توان به اين موارد اشاره نمود.

ضوابط انتقالي بر اساس ازدواج يا متاركه : در اين مورد در صورتي كه دانشجو در دوران تحصيل خود ازدواج و يا متاركه نمايد مي تواند درخواست انتقالي نمايد.

ضوابط انتقالي بر اساس امتياز خانواده شهدا و ايثارگران : اين امكان براي همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان بالاي 25 درصد فعال مي باشد.

ضوابط انتقالي براي دانشجويان بيمار ، معلول و باردار

انتقال براي همسر و فرزندان كاركنان دانشگاه آزاد

انتقالي بر اساس فوت والدين همسر و يا فرزند

امكان انتقالي و ميهمان بر اساس حكم قهرماني براي ورزشكاران

امكان نقل و انتقال در صورت نداشتن شرايط اختصاصي

در صورتي كه دانشجويي با وجود اين كه هيچ كدام از شرايط اختصاصي نقل و انتقالات دانشگاه آزاد را نداشته باشد با توجه با رعايت برخي شرايط مي تواند اين درخواست را در سامانه ثبت نمايد. از جمله اين شرايط مي توان به استفاده از جدول هم ترازي اشاره نمود. در اين مورد دانشجو با توجه به جدول هم ترازي به واحد هاي دانشگاه آزاد كه در يك تراز قرار مي گيرند درخواست انتقالي نمايد. از اين رو براي اين دسته از داوطلبان لازم است كه ابتدا از واحد هايي كه با دانشگاه خود آنها در يك تراز قرار مي گيرند اطلاع حاصل نمايند و پس از آن اقدام به ثبت درخواست نمايند.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه  نقل و انتقالات دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

كارداني دانشگاه آزاد

كارشناسي دانشگاه آزاد

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

دكتري دانشگاه آزاد

رشته هاي دانشگاه آزاد

ثبت نام دانشگاه آزاد

شهريه دانشگاه آزاد

نتايج دانشگاه آزاد

دفترچه دانشگاه آزاد

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

مطالب مفيد نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

شهريه رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

دفترچه ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

ثبت نام كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

اعلام نتايج كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

انتخاب رشته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

منبع:

نقل و انتقالات دانشگاه آزاد

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۱۹:۵۵ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 85
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11087
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب