مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي براي داوطلباني كه شرايط و قصد تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي را دارند امري مهم به حساب مي آيد. از آنجايي كه دانشگاه علمي كاربردي بدون برگزاري آزمون و كنكور اقدام به پذبرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارداني به كارشناسي مي نمايد از سوي داوطلبان معمولا مورد استقبال قرار مي گيرد. داوطلبان بايستي با اطلاع از رشته هايي كه در دانشگاه علمي كاربردي و در اين مقاطع ارائه مي گردد و همچنين توجه به علايق خود نسبت به انتخاب اين رشته ها اقدام نمايند. از اين رو در ابتداي امر اطلاع از اين رشته ها مهم به حساب مي آيد و به همين خاطر در ادامه اين مقاله به بيان و توضيح در زمينه ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي خواهيم پرداخت. به اميد اينكه اين مقاله و مطالب ارائه شده در اين مقاله مورد توجه و استفاده داوطلبان قرار گيرد.

اطلاع از ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي براي داوطلباني كه شرايط و قصد تحصيل در دانشگاه علمي كاربردي را دارند امري مهم به حساب مي آيد. از آنجايي كه دانشگاه علمي كاربردي بدون برگزاري آزمون و كنكور اقدام به پذبرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارداني به كارشناسي مي نمايد از سوي داوطلبان معمولا مورد استقبال قرار مي گيرد. داوطلبان بايستي با اطلاع از رشته هايي كه در دانشگاه علمي كاربردي و در اين مقاطع ارائه مي گردد و همچنين توجه به علايق خود نسبت به انتخاب اين رشته ها اقدام نمايند. از اين رو در ابتداي امر اطلاع از اين رشته ها مهم به حساب مي آيد و به همين خاطر در ادامه اين مقاله به بيان و توضيح در زمينه ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي خواهيم پرداخت. به اميد اينكه اين مقاله و مطالب ارائه شده در اين مقاله مورد توجه و استفاده داوطلبان قرار گيرد.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

[caption id="attachment_568" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

 

زيرگروه هاي دانشگاه علمي كاربردي

دانشگاه علمي كاربردي رشته هاي ارائه شده در اين دانشگاه را به چهار زيرگروه عمده تقسيم مي كند و داوطلبان بايستي رشته هاي تحصيلي خود را به هنگام ثبت نام از يكي از اين چهار زيرگروه انتخاب نمايند و به هنگام انتخاب رشته و ثبت نام نمي توانند رشته هايي از دو يا چند زيرگروه انتخاب نمايند و تنها بايستي از يك زيرگروه انتخاب نمايند. اين چهار زيرگروه عبارتند از صنعت ، مديرت و خدمات اجتماعي ، كشاورزي ، فرهنگ و هنر كه در ادامه اين مقاله به صورت جداگانه به رشته هاي پر متقاضي هر كدام از اين زيرگروه ها خواهيم پرداخت.

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه صنعت

رشته هايي كه در گروه صنعت قرار مي گيرد در واقع همان رشته هاي فني مهندسي ساير دانشگاه ها به حساب مي آيد. از اين رو داوطلباني كه در رشته رياضي در دوره دبيرستان تحصيل نموده و ديپلم رياضي را دارند در اين دسته از رشته ها مي توانند موفق باشند البته داوطلبان ساير ديپلم ها هيچ منعي براي ثبت نام و تحصيل در اين دسته رشته ها ندارند. از جمله رشته هايي كه در مقطع كارداني زيرگروه صنعت قرار دارد مي توان به رشته هاي زير اشاره نمود :

مهندسي برق ، مهندسي مكانيك ، مهندسي عمران ، مهندسي شيمي ، مهندسي پزشكي ، مهندسي مواد ، مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات و...

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه مديريت و خدمات اجتماعي

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه مديريت و خدمات اجتماعي رشته هاي گروه انساني ساير دانشگاه ها را در بر مي گيرد بنابراين داوطلباني در اين دسته از رشته ها مي توانند موفق باشند كه ديپلم انساني داشته باشند اما به مانند گروه صنعت داوطلباني كه ديپلمي غير از علوم انساني را دارند نيز مي توانند در هر كدام از اين رشته ها به تحصيل بپردازند.

از جمله رشته ها پر متقاضي و آينده دار كه در ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه مديريت و خدمات اجتماعي قرار مي گيرد مي توان به اين رشته ها اشاره نمود : رشته حقوق در گرايش هاي مخلفي مانند حقوق ثبتي ، حقوق قضايي ، رشته مديريت در گرايش هاي مختلف ، رشته تربيت بدني در گرايش ها و رشته هاي ورزشي مختلف ، رشته مددكاري در گرايش هاي مختلف و همچنين رشته پيرايش.

[caption id="attachment_569" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

 

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه كشاورزي

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه كشاورزي نيز از تنوع خوبي برخوردار است و داوطلبان به خوبي از اين رشته ها استقبال نموده اند. يكي از دلايل استقبال از اين رشته ها شايد اين باشد كه برخي از اين گرايش ها در اين مقطع تحصيلي تنها در دانشگاه علمي كاربردي ارائه مي گردد و در ساير دانشگاه ها اين رشته ها به صورت كلي و در واقع تلفيق و جمع بسته شده ي چند رشته به حساب مي آيد. در اين بخش به چند رشته پر متقاضي در گروه كشاورزي اشاره خواهيم نمود. لازم به ذكر است كه به طور كلي رشته هاي كشاورزي دانشگاه علمي كاربردي به دو گروه رشته هاي كشاورزي ورشته هاي دامي تقسيم مي شود.

رشته منابع طبيعي ، رشته امور زراعي ، رشته امور باغباني در گرايش هايي چون گياهان گلخانه اي ، گل ها و گياهان زينتي ، گياهان دارويي ، رشته گياه پزشكي ، رشته بهداشت يار دامپزشكي ، دامپروري در گرايش هاي مختلف ، رشته بهداشت محصولات دامي و رشته صنايع غذايي در گرايش هاي فراورده هاي لبني و فراورده هاي گوشتي.

 

[caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي[/caption]

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه فرهنگ و هنر

ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي در گروه فرهنگ و هنر رشته هاي هنري را در بر مي گيرد. و به مانند ديگر گروه ها از تنوع خوبي برخوردار است چرا كه به طور كلي ويژگي اصلي رشته هايي كه در دانشگاه علمي كاربردي ارائه مي گردد تنوع آنهاست. گروه فرهنگ و هنر نيز به مانند ديگر گروه ها از تنوع مناسبي برخوردار است. از اين روست كه رشته هاي گروه هنر جزء پر متقاضي ترين گروه ها به حساب مي آيد. از جمله رشته هاي پر متقاضي گروه هنر مي توان به اين رشته ها اشاره نمود :

رشته تبليغات ، رشته خبرنگاري ، رشته زبان هاي خارجه در گرايش هاي زبان انگليسي ، اسپانيولي ، فرانسوي و هر كدام از ان ها در دو گرايش جداگانه آثار ديداري و شنيداري ، رشته صنايع دستي در گرايش هاي مختلف ، رشته هنر هاي تجسمي در گرايش هاي مختلف ، رشته معماري داخلي ، رشته عكاسي ، رشته طراحي لباس ، بازيگري ، رشته سينما در گرايش هاي مختلف ، رشته امور فرهنگي ، رشته گريم ، رشته نوازنگي در گرايش ساز ايراني و ساز خارجي

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

مطالب مفيد

رشته هاي علمي كاربردي

ثبت نام علمي كاربردي

دفترچه علمي كاربردي

نتايج علمي كاربردي

شهريه علمي كاربردي

ثبت نام بدون كنكور علمي كاربردي

زمان ثبت نام علمي كاربردي

مطالب مرتبط با ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي

كارداني دانشگاه علمي كاربردي

ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه علمي كاربردي

دفترچه ثبت نام كارداني دانشگاه علمي كاربردي

ميزان شهريه كارداني دانشگاه علمي كاربردي

اعلام نتايج كارداني دانشگاه علمي كاربردي

سامانه هم آوا

منبع: ليست رشته هاي كارداني دانشگاه علمي كاربردي

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۵:۰۹:۵۲ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 135
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11137
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب