مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 ورود به دانشگاه آزاد هم با كنكور و هم بدون كنكور ميسر است. دانشگاه آزاد ترتيبي داده كه علاقمندان به تحصيل كه فرصت كافي براي مطالعه ندارند، بتوانند از امكان ثبت نام بدون كنكور هم استفاده كنند. ثبت نام بدون كنكور در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد سالي يك بار انجام مي شود. و در گروه هاي علووم پزشكي، دامپزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، هنر، كشاورزي و منابع طبيعي ثبت نام به عمل مي آيد. براي انجام يك ثبت نام مطمئن اولين مرحله اطلاع از ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد. به همين جهد در ادامه اين مقاله به بيان ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاددر گروه هاي مختلف خواهيم پرداخت.

 

ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 

[caption id="attachment_2261" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد[/caption]

 

در زير ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در گروه هاي مختلف قرار داده شده است. توجه داشته باشيد از بين تمامي رشته هاي زير تنها مجاز به انتخاب 100 رشته هستيد. و حتما با توجه به علايق و قابليت هاي خود انتخاب كنيد. مطالعه ي لينك زير هم اطلاعات جامع تري در ارتباط با ثبت نام بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد، در اختيارتان قرار خواهد داد.

 

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه علوم پزشكي:

رشته هاي گروه علوم پزشكي به جهت بازار كار تضمين شده و همچنين جاگاه اجتماعي خوب آن از گزينه هاي عالي براي ادامه تحصيل در كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد مي باشد. از اين رو در اين قسمت از مقاله به بيان ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در گروه علوم پزشكي خواهيم پرداخت.

پرستاري كودكان ، پرستاري سلامت جامعه ،پرستاري داخلي – جراحي ، روان پرستاري ، آموزش بهداشت  ، شيمي دارويي ، نظارت بر امور دارويي ، علوم بهداشتي در تغذيه ، سم شناسي

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه دامپزشكي:

گروه دامپزشكي در دانشگاه آزاد به مانند گروه قبلي نيز مورد توجه داوطلبان قرار مي گيرد. در زمينه ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در ايم گروه مي توان به اين موارد اشاره نمود.

فيزيولوژي دامپزشكي ، قارچ شناسي دامپزشكي ، باكتري شناسي دامپزشكي ، بافت شناسي دامپزشكي ، انگل شناسي دامپزشكي ، بيوشيمي باليني ، بهداشت آبزيان ، بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي ، پيشگيري بيماري هاي دامي

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه علوم انساني:

گروه علوم انساني از گذشته در تمامي دانشگاه ها معمولا داراي متقاضيان زيائي براي تحصيل بود است. در كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد نيز همچنان اين رويه ادامه دارد. به همين چهت رشته هاي اين گروه معمولا تنوع بالايي را دارند. در ادامه اين مقاله به بيان ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در اين گروه خواهيم پرداخت.

علوم حديث

علوم قرآن و حديث

علوم حديث – نهج البلاغه

علوم ارتباطات اجتماعي

علوم ارتباطات اجتماعي – روابط عمومي

مطالعات فرهنگي و رسانه

تبليغ و ارتباطات فرهنگي

مترجمي زبان عربي

زبان و ادبيات عرب

زبانشناسي همگاني

شناخت انديشه هاي امام خميني (ره)

الهيات و معارف اسلامي – علوم قرآن و حديث

نهج البلاغه – اصول دين و معارف علوي

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي – مطالعات آب و خاك

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي – مطالعات شهري و روستايي

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي – مديريت مخاطرات محيطي

سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي – هواشناسي ماهواره اي

فرهنگ و زبان هاي باستاني

تاريخ – تاريخ ايران باستان

تاريخ انقلاب اسلامي

تاريخ فرهنگ و تمون اسلامي

تاريخ – تاريخ عمومي جهان

تاريخ – تاريخ اسلام

تاريخ – تاريخ ايران اسلامي

تاريخ – مطالعات خليج فارس

تاريخ – مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

تاريخ – اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه شناسي

تاريخ تشيع

تاريخ علم گرايش رياضي در جهان اسلام

تاريخ علم گرايش نجوم در جهان اسلام

تاريخ علم گرايش فيزيك و فناوري در جهان اسلام

تاريخ علم گرايش طب و داروسازي در جهان اسلام

آموزش زبان روسي

فلسفه علم

مشاوره و راهنمايي

مشاوره – مشاوره مدرسه

مشاوره – مشاوره خانواده

مشاوره – مشاوره شغلي

مشاوره – مشاوره توانبحشي

مطالعات منطقه اي

مطالعات منطقه اي – مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا

مطالعات منطقه اي – مطالعات اروپا

مطالعات منطقه اي – مطالعات آمريكاي شمالي

مطالعات منطقه اي – مطالعات خليج فارس

مطالعات منطقه اي – مطالعات ايران

مطالعات منطقه اي – مطالعات آسياي مركزي قفقاز

مديريت ثبت اسناد و املاك

مديريت محيط زيست (اچ اس اي)

آموزش و بهسازي منابع انساني

باستان شناسي

باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ

باستان شناسي گرايش دوران تاريخي

باستان شناسي گرايش تمدن و فرهنگ اسلامي و سرزمين هاي ديگر

الهيات و معارف اسلامي – تاريخ و تمدن ملل اسلامي

علوم سياسي

انديشه سياسي در اسلام

علم اطلاعات و دانش شناسي – مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي

علم اطلاعات و دانش شناسي – مطالعات كتابخانه هاي عمومي

علم اطلاعات و دانش شناسي – مديريت اطلاعات

علم اطلاعات و دانش شناسي – مديريت كتابخانه هاي ديجيتال

الهيات و معارف اسلامي – فقه و مباني حقوق اسلامي

فقه و حقوق خصوصي

فقه مقارن و حقوق جزاي اسلامي

فلسفه و حكمت اسلامي

فلسفه و كلام اسلامي – فلسفه اسلامي

الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و حكمت اسلامي

فلسفه و كلام اسلامي – كلام اسلامي

محيط زيست – مديريت محيط زيست

محيط زيست – برنامه ريزي محيط زيست

محيط زيست – آموزش محيط ريست

حقوق محيط زيست

آموزش زبان آلماني

زبان و ادبيات آلماني

زبان و ادبيات انگليسي

آموزش زبان انگليسي

مترجمي زبان انگليسي

آموزش زبان فرانسه

مترجمي زبان فرانسه

زبان و ادبيات فرانسه – ادبي

زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي – ادبيات مقاومت

زبان و ادبيات فارسي – ادبيات تطبيقي (فارسي – عربي)

زبان و ادبيات فارسي – ادبيات كودك و نوجوان

آموزش زبان فارسي به غير از فارسي زباناني

زبان و ادبيات فارسي – ادبيات پايداري

پژوهش علوم اجتماعي

مطالعات زنان – زن و خانواده

مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام

علوم اجتماعي – مردم شناسي

علوم اجتماعي – جامعه شناسي

علوم اجتماعي – جمعيت شناسي

جامعه شناسي انقلاب اسلامي

علوم اجتماعي – مطالعات فرهنگي

جامعه شناسي ورزشي

مدرسي معارف اسلامي – اخلاق اسلامي

مديريت اجرايي

مديريت شهري

مديريت ام بي اي – مديريت بازاريابي

مديريت بازرگاني – كارآفريني

مديريت بازرگاني – مديريت استراتژيك

مديريت بازرگاني – تجارت الكترونيكي

مديريت بازرگاني

مديريت بازرگاني – بازاريابي

مديريت بازرگاني – بازرگاني داخلي

مديريت بازرگاني – بازرگاني بين المللي

مديريت دولتي – طراحي سازمان هاي دولتي

مديريت دولتي – خط مشي گذاري عمومي

مديريت دولتي – بودجه و ماليه عمومي

مديريت دولتي – توسعه منابع انساني

مديريت دولتي

مديريت دولتي – مديريت تحول

مديريت صنعتي – مديريت عملكرد

مديريت صنعتي – توليد و عمليات

مديريت صنعتي – كسب و كار الكترونيكي

مديريت صنعتي

مديريت تكنولوژي

مديريت فناوري اطلاعات

مديريت صنعتي – تحقيق در عمليات

مديريت تكنولوژي – سياست هاي تحقيق و توسعه

مديريت كار آفريني – كسب و كار جديد

مديريت تكنولوژي – نوآوري تكنولوژي

مديريت تكنولوژي – انتقال تكنولوژي

مديريت تكنولوژي – استراتژي هاي توسعه صنعتي

مديريت فناوري اطلاعات – كسب و كار الكترونيك

مديريت فناوري اطلاعات – مديريت منابع اطلاعاتي

مديريت فناوري اطلاعات – سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته

مديريت فناوري اطلاعات – مديريت دانش

مديريت بحران

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

جغرافياي سياسي

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي

جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري

برنامه ريزي آمايش سرزمين

طبيعت گردي (اكوتوريسم)

ژئومورفولوژي – هيدروژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي

آب و هواشناسي (اقليم شناسي)

ژئومورفولوژي – برنامه ريزي محيطي

جغرافيا و برنامه ريزي شهري – آمايش شهري

جغرافيا و برنامه ريزي شهري – محيط زيست شهري

جغرافيا و برنامه ريزي شهري – بهسازي و نوسازي شهري

جغرافيا و برنامه ريزي شهري – برنامه ريزي مسكن

جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري – برنامه ريزي گردشگري منطقه اي

جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري – برنامه ريزي فضايي مجتمع هاي گردشگري

مخاطرات محيطي

الهيات و معارف اسلامي – فقه شافعي

فلسفه

فلسفه – منطق

الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان

عرفان اسلامي

تصوف و عرفان اسلامي

امور فرهنگي – مديريت امور فرهنگي

امور فرهنگي – برنامه ريزي امور فرهنگي

ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي

ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي – تاريخ

ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي – فرهنگ مردم ، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي

تاريخ – تاريخ ايران باستان

تاريخ انقلاب اسلامي

تاريخ فرهنگ و تمون اسلامي

تاريخ – تاريخ عمومي جهان

تاريخ – تاريخ اسلام

تاريخ – تاريخ ايران اسلامي

تاريخ – مطالعات خليج فارس

تاريخ – مطالعات آسياي مركزي و قفقاز

تاريخ – اسناد و مدارك آرشيوي و نسخه شناسي

مديريت مالي

حسابداري

حسابرسي

فقه و حقوق اقصادي

حقوق بين الملل

حقوق جزا و جرم شناسي

حقوق خصوصي

حقوق عمومي

حقوق تجارت بين الملل

حقوق ثبت اسناد و املاك

معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خانواده

فقه و حقوق جزا

حقوق مالي – اقتصائي

حقوق اقتصادي

كودكان استثنايي (عقب ماندگان ذهني)

روانشناسي باليني

روانشناسي تربيتي

روانشناسي شخصيت

روانشناسي – صنعتي و سازماني

روانشناسي عمومي

روانشناسي

سنجش و انداره گيري (روانسنجي)

روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي

روانشناسي اسلامي – روانشناسي مثبت گرا

اقتصاد و تجارت الكترونيك

توسعه اقتصاد و برنامه ريزي

علوم اقتصادي

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

اقتصاد انرژي

اقتصاد اسلامي

بانكداري اسلامي

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي

زيست اخلاق اسلامي

برنامه ريزي درسي

تكنولوژي آموزشي

علوم تربيتي – برنامه ريزي آموزشي

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعليم و تربيت اسلامي

تحقيقات آموزشي

آموزش بزرگسالان

مديريت آموزشي

علوم تربيتي – آموزش و پرورش ابتدائي

علوم تربيتي – آموزش و پرورش پيش دبستاني

علوم تربيتي – آموزش و پرورش تطبيقي

روابط بين الملل

مدرسي الهيات و معارف اسلامي – فلسفه و كلام اسلامي

مدرسي الهيات و معارف اسلامي – تاريخ اسلام و ريشه هاي انقلاب اسلامي

مدرسي الهيات و معارف اسلامي – اخلاق و تربيت اسلامي

مديريت ورزشي – مديريت بازاريابي در ورزش

مديريت ورزشي

فيزيولوژي ورزشي

رفتار حركتي

فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي

فيزيولوژي ورزشي – تغذيه ورزش

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني

فيزيولوژي ورزشي – مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي

مديريت ورزشي – مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي

مديريت ورزشي – مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض

مديريت ورزشي – مديريت رسانه هاي ورزشي

مديريت ورزشي – مديريت رويدادهاي ورزشي

روانشناسي ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – امدادگر ورزشي

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي – حركات اصلاحي

فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژِ ورزشي كاربردي

رفتار حركتي – رشد حركتي

رفتار حركتي – يادگيري و كنترل حركتي

رفتار حركتي – آموزش تربيت بدني

بيومكانيك ورزشي

 

[caption id="attachment_2262" align="aligncenter" width="600"]رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد[/caption]

 

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه فني مهندسي

گروه فني مهندسي نيز به جهت ساختار خاص رشته هاي آن و همچنين امكاناتي كه براي تحصيل در اين رشته ها نياز است دانشگاه آزاد مي تواند گزينه خوبي براي ادامه تحصيل باشد. در زير مي توانيد به ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در اين گروه توجه نماييد.

مهندسي محيط زيست – منابع آب

مهندسي محيط زيست – آب و فاضلاب

مهندسي محيط زيست – هوا

مهندسي معدن – مهندسي مكانيك سنگ

مهندسي معدن – مهندسي اكتشاف معدن

مهندسي معدن – مهندسي استخراج معدن

مهندسي معدن – مهندسي فرآوري مواد معدني

مهندسي مكاترونيك گرايش اتوماتيك و كنترل توليد

مهندسي مكاترونيك گرايش طراحي ربات ها و سيستم هاي مكاترونيكي

مهندسي مكاترونيك گرايش ارتباطات جنبي انسان-ماشين-كامپيوتر

مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

مهندسي مكانيك – ساخت و توليد

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي

مهندسي خودرو

مهندسي مواد – جوشكاري

مهندسي مواد – استخراج فلزات

مهندسي مواد – شكل دادن فلزات

مهندسي مواد – شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

مهندسي مواد – سراميك

مهندسي مواد – مهندسي خوردگي و حفاظت مواد

مهندسي مواد – ريخته گيري

نانوفناوري گرايش نانومواد

مهندسي مديريت صنايع نساجي

مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف

مهندسي نساجي رشته ساختارهاي نانوليفي

مهندسي نساجي – شيمي نساجي و رنگ

مهندسي نساجي – مهندسي تكنولوژي نساجي

مهندسي نفت

پژوهشي مهندسي نفت – پالايش

مهندسي نفت (بهره برداري)

مهندسي نفت (حفاري)

مهندسي نفت (مخازن هيدروكربوري)

مهندسي نفت – اكتشافات

مهندسي عمران – سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

مهندسي عمران – سنجش از دور

مهندسي عمران – ژئودزي

مهندسي هسته اي – مهندسي پرتوپزشكي

مهندسي هسته اي – مهندسي راكتور

مهندسي هسته اي – مهندسي چرخه سوخت

مهندسي پزشكي – بيوالكتريك

مهندسي پزشكي – بيومكانيك

مهندسي پزشكي – مهندسي بافت

مهندسي پزشكي – توانبخشي

مهندسي پزشكي – بيومتريال

مهندسي شيمي گرايش ايمني ، بهداشت و محيط زيست اچ اس اي

مهندسي طراحي محيط زيست

مهندسي فرآوري و انتقال گاز

مهندسي معماري كشتي – سازه كشتي

مهندسي هوافضا – مهندسي فضايي

مهندسي هوافضا – ديناميك پرواز و كنترل

مهندسي هوافضا – جلوبرندگي

مهندسي هوافضا – آئروديناميك

مهندسي هوافضا – سازه هاي هوايي

مهندسي هوافضا – فناوري ماهواره

مهندسي ورزشي

ارتباط تصويري

مهندسي برق – شبكه هاي مخابراتي

مهندسي برق – مخابرات امن و رمزنگاري

مهندسي برق – مخابرات ميدان و موج

مهندسي برق – سامانه هاي برقي حمل و نقل

مهندسي برق – برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي

مهندسي برق – مخابرات سيستم

مهندسي برق – افزاره هاي ميكرو و نانو الكتريك

مهندسي برق – سيستم هاي الكترونيك ديجيتال

مهندسي برق – كنترل

مهندسي برق – مخابرات نوري

مهندسي برق – مدارهاي مجتمع الكترونيك

مهندسي عمران – زلزله

مهندسي عمران – مهندسي محيط زيست

مهندسي عمران – مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

مهندسي عمران – مهندسي سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايي

مهندسي عمران – مهندسي و مديريت منابع آب

مهندسي عمران – مهندسي و نديريت ساخت

مهندسي عمران – ژئوتكنيك

مهندسي عمران – حمل و نقل

مهندسي عمران – سازه

مهندسي عمران – مهندسي راه و ترابري

دريانوردي – حمل و نقل دريايي

مهندسي پليمر – رنگ

مهندسي پليمر – علوم و تكنولوژي پليمر

مهندسي سيستم هاي انرژي – سيستم هاي انرژي

مهندسي انرژي هاي تجديدپذير

مهندسي سيستم هاي انرژي – تكنولوژي انرژي

مهندسي سيستم هاي انرژي – انرژي و محيط زيست

مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله)

مهندسي فناوري اطلاعات – شبكه هاي كامپيوتري

مهندسي فناوري اطلاعات – تجارت الكترونيكي

مهندسي فناوري اطلاعات – طراحي و توليد نرم افزار

مهندسي فناوري اطلاعات – مهندسي مخابرات امن

مهندسي فناوري اطلاعات – سيستم هاي چند رسانه اي

مهندسي فناوري اطلاعات – مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

مهندسي كامپيوتر – معماري سيستم هاي كامپيوتري

مهندسي كامپيوتر – شبكه هاي كامپيوتري

مهندسي كامپيوتر – هوش مصنوعي و رباتيكز

مهندسي شيمي – ترموستنتيك و كاتاليست

مهندسي شيمي – پليمر

مهندسي شيمي – محيط زيست

مهندسي شيمي – بيوتنولوژي

مهندسي شيمي – فرآوري و انتقال گاز

مهندسي شيمي – صنايع غذايي

مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي

مهندسي شيمي – طراحي فرآيند

مهندسي شيمي – پديده هاي انتقال

مهندسي شيمي – فرآيندهاي جداسازي

مهندسي شيمي – طراحي فرآيند

مهندسي سيستم هاي اقتصادي – اجتماعي

مهندسي صنايع – ايمني صنعتي

مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري

مهندسي صنايع – مهندسي صنايع

مهندسي مالي

مهندسي صنايع – مهندسي لجستيك و زنجيره تامين

مهندسي صنايع – بهينه سازي سيستم ها

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه علوم پايه

اي دسته از رشته ها در ميان داوطلبان علوم تجربي كه امكان تحصيل در رشته هاي پزشكي را نداشته و يا اصلا علاقه اي به اين رشته ها ندارند گزينه اي مناسب به حساب مي آيد. از جمله ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در اين گروه مي توان به اين موارد اشاره نمود.

ژئوفيزيك

ژئوفيزيك – لرزه شناسي

ژئوفيزيك – گراني سنجي

ژئوفيزيك – مغناطيس سنجي

ژئوفيزيك – الكتريكي

ژئوفيزيك – زلزله شناسي

رياضي كاربردي – تحقيق در عمليات

آموزش رياضي

رياضي جبر

رياضي – آناليز

رياضي – هندسه و توپولوژي

رياضي كاربردي – آناليز عددي

رياضي كاربردي – رياضي فيزيك

رياضي – رياضيات مالي

محاسبات نرم – ساختارهاي جبري منطقي

زمين شناسي – زمين شناسي اقتصادي

زمين شناسي – پترولوژي

زمين شناسي – فسيل شناسي و چينه شناسي

زمين شناسي – سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي

زمين شناسي – زمين شناسي مهندسي

زمين شناسي زيست محيطي

سنجش از راه دور زمين شناختي

زمين ساخت – تكتونيك

زمين شناسي نفت

آب زمين شناسي

ژنتيك

زيست شناسي – بيوشيمي

زيست شناسي – ميكروبيولوژي

زيست شناسي – بيوفيزيك

زيست شناسي – علوم سلولي و مولكولي

زيست شناسي – علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري

زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي

زيست شناسي – بيوشيمي گرايش بيوشيمي

زيست فناوري دريا

زيست شناسي – علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك جانوري

زيست شناسي – علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني

زيست شناسي – يافت شناسي و جنين شناسي

آمار بيمه

آمار رياضي

آمار اجتماعي اقتصادي

علوم كامپيوتر

علوم تصميم و مهندسي دانش

علوم كامپيوتر – محاسبات علمي

علوم كامپيوتر – سيستم هاي كامپيوتري

علوم كامپيوتر – سيستم هاي هوشمند

علوم كامپيوتر – نظريه محاسبه

فيزيك – اتمي و مولكولي

فيزيك – حالت جامد

فيزيك – ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها

فيزيك – هسته اي

فيزيك – فيزيك نجومي

فيزيك – فيزيك بنيادي

نانوفيزيك

آموزش فيزيك

هواشناسي

فتونيك

آموزش زيست شناسي

زيست شناسي – بيوشيمي گرايش بيوشيمي گياهي

علوم گياهي – فيزيولوژي

علوم گياهي – سيستماتيك و بوم شناسي

علوم گياهي – زيست شناسي سلولي و تكويني

شيمي – شيمي كاربردي

شيمي – شيمي تجزيه

شيمي – شيمي معدني

شيمي – فيزيك

شيمي – شيمي آلي

فيتوشيمي

شيمي – شيمي و فناوري اسانس

شيمي – شيمي پليمر

علوم و فناوري نانو – نانوشيمي

آموزش شيمي

علوم زيستي دريا – هيدروگرافي

اقيانوس شناسي شيميايي – شيمي دريا

اقيانوس شناسي فيزيكي

زيست شناسي دريا – بوم شناسي دريا

زيست شناسي دريا – جانوران دريا

زيست شناسي دريا – گياهان دريا

زيست شناسي دريا – آلودگي دريا

محيط زيست دريا

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه هنر

گروه هنر در ميان اكثر دانشگاه ها از تنوع رشته مناسبي برخوردار نمي باشد در صورتي كه در دانشگاه آزاد شرايط كمي متفاوت به حساب مي آيد. در اين بخش به بيانليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در گروه هنر خواهيم پرداخت.

كارگرداني نمايش

ادبيات نمايشي

نوازندگي ساز جهاني

انرژي و معماري

مديريت پروژه و ساخت

فناوري معماري

فناوري معماري – معماري ديجيتال

فناوري معماري – معماري بيونيك

طراحي صنعتي

تصويرسازي

نقاشي

پژوهش هنر

فلسفه هنر

تاريخ هنر ايران باستان

تاريخ هنر ايران اسلامي

تاريخ هنر جهان اسلام

طراحي پارچه و لباس

طراحي فضاهاي آموزشي

مهندسي معماري

معماري داخلي

بازسازي پس از سانحه

معماري منظر

مهندسي معماري منظر

برنامه ريزي منطقه اي

طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي

برنامه ريزي شهري

طراحي شهري

مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي

مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

ليست رشته هاي بدون كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گروه كشاورزي و منابع طبيعي

در نهايت و در قسمت پاياني اين مقاله به بيان ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد در گروه گشاورزي خواهيم پرداخت.

علوم باغباني – فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه

علوم باغباني – فيزيولوژي و اصلاح سبزي ها

علوم باغباني – فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي

علوم باغباني – فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي ، ادويه اي و عطري

علوم باغباني – فيزيولوژي و فناوري و پس از برداشت محصولات باغباني

علوم باغباني – بيوتكنولوژي و ژنتيك مولكولي محصولات باغباني

مهندسي كشاورزي – بيوتكنولوژي كشاورزي

مهندسي فضاي سبز

مهندسي توليدات گياهي – توليد محصولات باغباني

مهندسي كشاورزي – اصلاح نباتات

مهندسي كشاورزي – زراعت

مهندسي كشاورزي – كشاورزي اكولوژيك (اگرواكولوژي)

مهندسي كشاورزي – مهندسي فضاي سبز گرايش گياهان زينتي در منظر

مهندسي كشاورزي – شناسايي و مبارزه و با علف هاي هرز

علوم دامي – تغذيه دام

علوم دامي – اصلاح نژاد دام

علوم دامي – مديريت دامپروري

علوم دامي – تغذيه طيور

علوم دامي – فيزيولوژي دام

علوم دامي – پرورش زنبور عسل

مهندسي كشاورزي – پرورش و مديريت توليد طيور

علوم و مهندسي صنايع غذايي – صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي – صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي – علوم مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي – فناوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي – زيست فناوري مواد غذايي

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك – شيمي و حاصلخيزي خاك

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك – بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

مديريت منابع خاك – پيدايش ، رده بندي و ارزيابي خاك

مديريت منابع خاك – فيزيك و حفاظت خاك

مهندسي كشاورزي – آبياري و زهكشي

مهندسي كشاورزي – مهندسي منابع آب

مهندسي كشاورزي – سازه هاي آبي

هواشناسي كشاورزي

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي – مديريت تحليل سامانه ها

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي – انرژي

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي – بازيافت و مديريت پسماند

مهندسي بيومكانيك بيوسيستم – طراحي و ساخت

مهندسي بيومكانيك بيوسيستم – انرژي هاي تجديدپذير

مهندسي بيومكانيك بيوسيستم – فناوري پس از برداشت

مهندسي كشاورزي – حشره شناسي كشاورزي

مهندسي كشاورزي – بيماري شناسي گياهي

محيط زيست – زيستگاه ها و تنوع زيستي

محيط زيست – آلودگي هاي محيط زيست

محيط زيست – ارزيابي و آمايش سرزمين

توسعه روستايي – توسعه اقتصادي

توسعه روستايي – توسعه كشاورزي

مديريت كشاورزي – مديريت كشاورزي

مديريت كشاورزي – مديريت مزرعه

توسعه روستايي – توسعه اجتماعي

توسعه روستايي – مديريت توسعه

مهندسي كشاورزي – ترويج و آموزش كشاورزي

مهندسي اقتصاد كشاورزي – سياست و توسعه كشاورزي

مهندسي اقتصاد كشاورزي – اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي

مهندسي اقتصاد كشاورزي – بازاريابي محصولات كشاورزي

مهندسي اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست

مهندسي منابع طبيعي – بوم شناسي و آبزيان شيلاتي

مهندسي منابع طبيعي – آبخيزداري

مهندسي منابع طبيعي – مرتعداري

مهندسي منابع طبيعي – صنايع خمير و كاغذ

مهندسي منابع طبيعي – مهندسي جنگل

مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري

مهندسي منابع طبيعي – تكثير و پرورش آبزيان

مهندسي منابع طبيعي – صنايع چوب

مهندسي منابع طبيعي – حفاظت و اصلاح چوب

مهندسي منابع طبيعي – جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

مهندسي منابع طبيعي – همزيستي با بيايان – محيط زيست و منابع طبيعي

مهندسي منابع طبيعي – فرآوري محصولات شيلاتي

مهندسي منابع طبيعي – جنگلداري گرايش بيشه زراعي

مهندسي منابع طبيعي – مديريت منابع بياباني – آبياري

مهندسي منابع طبيعي – مديريت مناطق بياباني – مرتع و آبخيزداري

مهندسي منابع طبيعي – مديريت مناطق بياباني خاكشناسي

مهندسي كشاورزي – علوم و تكنولوژي بذر

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيلي داشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 

لينك هاي مفيد

كارداني دانشگاه آزاد

كارشناسي دانشگاه آزاد

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

دكتري دانشگاه آزاد

رشته هاي دانشگاه آزاد

ثبت نام دانشگاه آزاد

شهريه دانشگاه آزاد

نتايج دانشگاه آزاد

دفترچه دانشگاه آزاد

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

 

 منبع:

ليست رشته هاي بدون آزمون كارشناسي

بازدید:
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 119
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11121
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب