مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 اولين مرحله براي ثبت نام بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد مي باشد. از آنجايي كه معمولا برخي از رشته ها آن هم در مقطع دكتري دانشگاه آزاد به صورت بدون آزمون مورد پذيرش قرار مي گيرد. از اين رو داوطلبان بايستي در ابتدا با دانلود دفترچه ثبت نام بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد از اين رشته ها اطلاع حاصل نمايند. لازم  به ذكر است كه در ادامه اين مقاله به ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد اشاره خواهيم نمود.

 

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيليداشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 

[caption id="attachment_1777" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد[/caption]

 

موارد مطرح در ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

در زمينه ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد به مواردي چند بايستي توجه داشته باشند. در اين بخش به بيان تيتر وار مواردي كه در اين مقاله در زمينه آنها بحث خواهيم نمود اشاره مي كنيم.

  1. ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه پزشكي و دامپزشكي
  2. ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه علوم انساني
  3. ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه علوم پايه
  4. ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه فني و مهندسي
  5. ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه كشاورزي
  6. ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه هنر

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه پزشكي و دامپزشكي

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه پزشكي و دامپزشكي با وجود اينكه هزينه هاي بالاتري به نسبت ساير گروه ها دارد اما هميشه مورد توجه داوطلبان بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد قرار مي گيرد. از جمله رشته هايي كه در اين گروه در مقطع دكتري دانشگاه آزاد بدون كنكور دانشجو پذيرش مي كن مي توان به اين موارد اشاره نمود.

رشته هاي مديريت و خدمات بهداشتي و درماني ، بهداشت موارد غذايي ف انگل شناسي دامپزشكي ، فارماكولوژي دامپزشكي ف قارچ شناسي دامپزشكي ، فيزيولوژي دامپزشكي ، دستياري راديولوژي دامپزشكي ، دستياري ميكروبيولوژي دامپزشكي ، جراحي دامپزشكي ، دستياري جراحي دامپزشكي ، مامايي و بيماري توليد مثل دام ، پاتولوژي دامپزشكي ، بهداشت خوراك دام.

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه علوم انشاني

رشته هاي گروه علوم انساني در تمامي مقاطع و دانشگاه ها معمولا از حجم بالايي از درخواست براي ورود به دانشگاه را دارا مي باشند. از اين رو ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در اين گروه نيز به جهت حجم بالاي درخواست برا تحصيل از تنوع بالاتري به نسبت ساير گروه ها برخوردار مي باشد. از جمله اين رشته ها به موارد زير مي توان اشاره نمود:

رشته هاي آموزش زيان روسي ، فلسفه ، فلسفه علم ، فلسفه تطبيقي ، فلسفه اسلام ، كلام ، باستان شناسي ، تربيت بدني در گرايش هاي مختلف ، فقه و حقوق خصوصي ، حقوق خصوصي ، حقوق عمومي ، حقوق بين الملل عمومي ، حقوق كيفري و حقوق جزا ، روانشناسي تربيتي ، روانشناسي عمومي ، روانشناسي سلامت ، روانشناسي باليني ، زبان و ادبيات آلماني ف انگليسي و فارسي ف آموزش زبان انگليسي ، فرانسوي ، جمعيت شناسي ، علوم اقتصادي ف اقتصاد نفت و گاز ، برنامه ريزي درسي ، روابط بين الملل ، مديريت در گرايش هاي مختلف ، كارآفريني در گرايش هاي مختلف ، و مشاوره.

 

[caption id="attachment_1779" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري آزاد ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري آزاد[/caption]

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه علوم پايه

رشته هاي گروه علوم پايه نيز به مانند رشته هاي گروه پزشكي معمولا از استقبال خوبي برخوردار مي باشد. در اين بخش به بيان ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد اين گروه خواهيم پرداخت.

رشته هاي ژئوفيزيك ، زمين شناسي در گرايش هاي مختلف ، رياضي در گرايش هاي مختلف ، زيست شناسي در گرايش هايي همچون ژنتيك مولوكولي ، بوم شناسي ، درياي ، جانوران دريا ، ميكروبيولوژي ، سلولي و مولكولي ، شيمي در گرايش هاي مختلف ، بيوشيمي ف فيزيك ف بيوفيزيك ، فيزيك دريايي.

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه فني و مهندسي

رشته هاي گروه فني مهندسي نيز به مانند گروه پزشكي در تمامي مقاطع از استقبال بالايي برخوردار مي باشد. در مقطع دكتري نيز به همين صورت. در اين بخش به بيانليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد اين گروه مي پردازيم.

رشته هاي مهندسي پليمر ، مهندسي برق در گرايش هاي قديت ف الكترونيك ، مخابرات ، كنترل ف مهندسي  شيمي در گرايش هاي مختلف ، مهندسي صنايع ، مهندسي  عمران در گرايش هايي همچون زلزله ، سازه ، حمل و نقل ، راه و ترابري ، مهندسي  كامپيوتر در گرايش هاي مختلف ، مهندسي فناوري اطلاعات ، مهندسي  مكانيك در گرايش هايي همچون طراحي جامدات ف طراخي كاربردي ، تبديل انرژي ، مهندسي  نفت در گرايش مخازن ، مهندسي هسته اي ف مهندسي  پزشكي در گرايش هاي بيومكانيك ، بيومواد ،  مهندسي بافت ، بيو الكتريك ، مهندسي هوافضا.

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه كشاورزي

رشته هاي گروه كشاورزي نيز در مقطع دكتري دانشگاه آزاد در برخي رشته ها بدون آزمون پذيرش دارد. از جمله اين رشته ها مي توان به اين موارد اشاره نمود.

رشته هاي علوم جنگل ، فرآورده هاي چند ساره جوب ، صنايع خمير و كاغذ ، علوم و مهندسي آبخيزداري ، تكثير و پرورش آبزيان ، علوم مرتع ، علوم علف هاي هرز ، اصلاح نباتات ، گياهان دارويي ، علوم باغبانب در گرايش هاي مختلف ، تغذيه دام ، اصلاح نژاد دام ، سازه هاي آبي ، آبيار يو زه كشي ، مهندسي منابع آب ، هواشناسي كشاورزي ، حشره شناسي كشاورزي و رشته محيط زيست.

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد در گروه هنر

اين گروه تحصيلي به مانند ديگر مقاطع تحصيلي داراي تنوع رشته كمي مي باشد به گونه اي كه تعداد معدودي رشته را در مقطع دكتري  دانشگاه آزاد بدون آزمون پذيرش دارد. از جمله اين رشته ها مي توان به شش مورد اشاره نمود :

رشته هاي فلسفه هنر ، پژوهش هنر ، شهرسازي ، طراحي شهري ، معماري و معماري منظر.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيليداشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

كارداني دانشگاه آزاد

كارشناسي دانشگاه آزاد

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

دكتري دانشگاه آزاد

رشته هاي دانشگاه آزاد

ثبت نام دانشگاه آزاد

شهريه دانشگاه آزاد

نتايج دانشگاه آزاد

دفترچه دانشگاه آزاد

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

مطالب مفيد ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

دكتري دانشگاه آزاد

ثبت نام دكتري دانشگاه آزاد و سراسري

ثبت نام بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

شهريه رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

شهريه رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

منبع:

ليست رشته هاي بدون كنكور دكتري دانشگاه آزاد

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۱۳:۰۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 37
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11039
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب