مشاوره تحصيلي سپيد مشاوره تحصيلي تلفني
 

 داوطلباني كه به دنبال ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد هستند لازم است در ابتداي ثبت نام خود از ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاداطلاعات دقيقي را كسب نمايند. چرا كه بدون داشتن اطلاعات دقيق در اين زمينه امكان ثبت نام درست براي آنها فراهم نخواهد بود. ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد داراي تنوع زيادي است از اين رو ممكن است در زمينه انتخاب رشته براي تحصيل داوطلبان سردرگم شوند. به همين جهت به اين دسته از داوطلبان توصيه مي گردد ادامه اين مقاله را به طور دقيق مطالعه نمايند.

 

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه  ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيليداشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

 

[caption id="attachment_823" align="aligncenter" width="600"]ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد[/caption]

موارد مطرح در زمينه ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

از آنجايي كه اطلاع از ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد  براي ثبت نام داوطلبان در دانشگاه آزاد از اهميت برخوردار است ، موارد و سوالات مختلفي ممكن است در اين زمينه براي داوطلبان مطرح گردد. در اين بخش از مقاله به بيان اين موارد و سوالات كه در زمينه ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزادمطرح مي باشد خواهيم پرداخت و در ادامه نيز هر كدام از اين موارد را توضيح خواهيم داد.

  1. زيرگروههاي آموزشي
  2. ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه هاي مختلف

 

زيرگروه هاي آموزشي كارداني دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد به مانند ديگر دانشگاه هاي كشور رشته هاي تحصيلي خود را بر اساس نوع رشته ها در زيرگروه هاي خاصي گنجانده و تعريف نموده است. رشته هايي كه در يك زيرگروه قرار مي گيرد معمولا داراي ويژگي هاي مشتركي مي باشد و از جهاتي شباهت به يكديگر دارند. زيرگروه هاي دانشگاه آزاد به پنج زيرگروه فني و مهندسي ، زيرگروه علوم انساني ، زيرگروه علوم پايه ، زيرگروه هنر زيرگروه كشاورزي و زيرگروه زبان هاي خارجي تقسيم مي شود. در ادامه به بيان رشته هاي پر متقاظي هر كدام از اين زيرگروه ها خواهيم پرداخت.لازم به ذكر است كه دوره كارداني در دانشگاه آزاد به دو بخش كارداني پيوسته و كارداني ناپيوسته تقسيم مي شود. براي كسب اطلاع در اين زمينه مي توانيد به لينك ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد مراجعه نماييد.

 

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه فني و مهندسي

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه فني و مهندسي يشتر از ميان داوطلباني انتخاب مي گردد كه داراي ديپلم رياضي مي باشند. البته اين بدين معنا نمي باشد كه ساير داوطلباني كه ديپلم غير مرتبط دارند نمي توانند اين رشته ها انتخاب نمايند. بلكه شانس موفقيت براي اين دسته از داوطلبان در اين رشته ها بيشتر مي باشد. از رشته هاي پر متقاضي در اين زيرگروه مي توان به اين رشته ها اشاره نمود: رشته مكانيك خودرو ، رشته الكتروتكنيك در گرايش هاي برق صنعتي ، تاسيسات الكتريكي ، رشته تعمير و نگهداري خودرو ، نرم افزار كامپيوتر ، رشته نقشه كشي معماري ، رشته نصب و تعمير آسانسور و پله برقي ، رشته ساختمان در گرايش هاي مختلف ، رشته معماري شهري ، رشته شبكه هاي گسترده ، رشته طراحي صنعتي ، رشته مهندسي صنايع ، رشته صنايع اتومبيل ، رشته فناوري اطلاعات ، رشته مخابرات

 

[caption id="attachment_831" align="aligncenter" width="600"]رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد[/caption]

 

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه علوم انساني

همانگونه كه از عنوان اين زيرگروه مشخص مي باشد داوطلبان داراي ديپلم انساني از ميان ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه علوم انساني بيشتر انتخاب مي نمايند. البته برخي رشته ها در اين زيرگروه ها براي ساير داوطلبان نيز مفيد مي تواند باشد و حالت ميان رشته اي به خود مي گيرد. از جمله رشته هاي پر طرفدار در زيرگروه علم انساني اين مقطع دانشگاه آزاد مي توان به اين رشته ها اشاره نمود.

رشته آموزش و پرورش ابتدايي ، رشته حسابداري ، رشته مديريت ، رشته زبان و ادبيات فارسي ، رشته علوم ورزشي ، رشته علم اطلاعات و دانش شناسي ، رشته امور مالي و مالياتي ، رشته امور بانكي ، رشته امور گمركي.

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه علوم پايه

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه علوم پايه براي داوطلباني كه ديپلم خود را در رشته علوم تجربي در دوره دبيرستان كسب نموده اند اختصاص دارد. كه البته به نسبت دو زيرگروه بالايي تعداد رشته هاي آن كم تر مي باشد. از رشته هاي اين زيرگروه مي توان به اين موارد اشاره نمود :

رشته آموزش علوم تجربي ، رشته بهداشت مدارس ، رشته دامپزشكي

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه هنر

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه هنر بيشتر مختص داوطلباني است كه در هنرستان ها و رشته هاي مرتبط با هنر به تحصيل پرداخته و ديپلم هنر دريافت نموده اند. البته به مانند ديگر زيرگروه ها ساير داوطلبان نيز مي توانند اين رشته ها را انتخاب نمايند. از رشته هاي اين زيرگروه دانشگاه آزاد مي توان به اين موارد اشاره نمود:

رشته گرافيك ، رشته هنر هاي تجسمي گرايش نقاشي ، رشته طراحي و دوخت ، رشته طزاحي چاپ ، رشته تصويربرداري ، رشته تئاتر ، رشته فيلم سازي ، رشته فرش دستباف ، رشته موزه.

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه كشاورزي

رشته هاي كارداني اين زيرگروه البته به نسبت ساير زيرگروه ها از تنوع بالايي برخوردار نمي باشد ولي با اين وجود رشته هاي مناسبي را براي تحصيل داوطلبان در نظر گرفته اند ، كه در اين بخش به بيان چند مورد از اين رشته ها خواهيم پرداخت.

رشته امور زراعي و باغي در گرايش هاي تكنولوژي توليدات باغي و تكنولوژي توليدات زراعي ، رشته پرورش زنبور عسل ، رشته تكنولوژي شيلات ،رشته امور دام و طيور ، رشته فراوري پشم و پوست ،رشته مكانسين ماشين هاي كشاورزي ، رشته امور دامي ، توليد گياهان دارويي و معطر.

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد در زيرگروه زبان هاي خارجه

رشته هاي اين زيرگروه از كمترين تنوع به نسبت ساير زيرگروه ها برخوردار مي باشد و رشته هايي همچون آموزش زبان انگليسي ، مترجمي زبان انگليسي و رشته آموزش زبان انگليسي.

داوطلبان عزيز در صورتي كه در زمينه  ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد و بطور كلي درباره دانشگاه آزاد مشكلي داشتيد يا نياز به مشاوره تحصيليداشتيد مي توانيد از 8-24 هر روز حتي ايام تعطيل با تلفن ثابت با شماره 1375-907-909 تماس بگيريد تا با كارشناسان مجرب سپيد در ارتباط باشيد.

لينك هاي مفيد

كارداني دانشگاه آزاد

كارشناسي دانشگاه آزاد

كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد

دكتري دانشگاه آزاد

رشته هاي دانشگاه آزاد

ثبت نام دانشگاه آزاد

شهريه دانشگاه آزاد

نتايج دانشگاه آزاد

دفترچه دانشگاه آزاد

تكميل ظرفيت دانشگاه آزاد

انتخاب رشته دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور دانشگاه آزاد

زمان ثبت نام دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

مطالب مفيد ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

كارداني دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

www.azmoon.org

شهريه رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

دفترچه ثبت نام بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

اعلام نتايج كارداني دانشگاه آزاد

منبع:

ليست رشته هاي بدون كنكور كارداني دانشگاه آزاد

 

امتیاز:
 
بازدید:
[ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۲:۴۶ ] [ سپيد ] [ نظرات (0) ]
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
.: Weblog Themes By blograz :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت   لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 117
دیروز : 56
افراد آنلاین : 1
همه : 11119
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب